Romantiska hälsningar med e-kort

Gratis service för DIGITALA VYKORT

Kontaktformulär:

Gratulationer på Födelsedagen med e-kort

The free DIGITAL POSTCARD service

Contact form:

Ditt för- och efternamn: / Your first and last name:

Din e-postadress: / Your e-mail address:

 

Ärende: / Subject:

Meddelande: / Message:

   

« Tillbaka till vykorten / Back to the cards

Cookies:

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida. På siten används cookies för att öka funktionaliteten för våra användare. En förutsättning för att kunna använda sitens tjänster är att du accepterat användande av cookies. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina besök/ärenden på ett enkelt och smidigt sätt. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome m fl) säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att du inte kommer att kunna utföra alla ärenden på webbplatsen.

Cookies:

This site uses cookies. According to the Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003, everyone who visits a website with cookies should be informed about what they are for and how they can be avoided. A cookie is a small text file which the website you visit saves on your computer. The text file contains information and is used for example to facilitate the visitor's use of the website. There are two types of cookies. The first saves a file for an extended period on your computer. It is used for functions that tell you what is new since the user last visited the website. The other type of cookies, session cookies, is only stored temporarily during the time you are surfing on a page. The site uses cookies to increase the functionality for our users. A prerequisite to use the site's services is that you accept the use of cookies. These cookies enable you to carry out your visits / transactions in a simple and easy way. If you do not want to accept the use of cookies, you can make settings via your web browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) security settings. Please note that if the use of cookies is denied, you will not be able to perform all your tasks on the site.

Hur har du det med jobb?
VMJ har just nu
54 235 lediga jobb
för dig att söka till.

Seniorsajt 55+ med fotogallerier, berättelser, bloggar, korsord m.m.